Kadry i płace

Kadry i płace – księgowość

W biurze rachunkowym Infinitum posiadamy osobny dział kadrowo – płacowy. Oferujemy usługi dostosowane do potrzeb firm w każdej branży.

Usługi kadrowe

Więcej informacji

Usługi płacowe

Więcej informacji

Usługi kadrowe

Usługi kadrowe to obszar działalności związany z zarządzaniem personelem i wszystkimi aspektami związanymi z pracownikami w firmie. Firmy często korzystają z zewnętrznych usług kadrowych, zwłaszcza jeśli nie mają wystarczających zasobów ani wiedzy, aby prowadzić te funkcje wewnętrznie, dlatego zleć to nam!

big data
Teczki osobowe
Dbamy o utrzymanie pełnej dokumentacji personalnej, w tym umów o pracę, zaświadczeń, deklaracji podatkowych, protokołów z wypadków przy pracy itp. Prowadzimy akta osobowe pracowników w formie e-teczek.
conflict of interest
Bilanse urlopowe
Ewidencja kartotek urlopowych pracowników. Monitorujemy urlopy pracownicze w ramach zakładu pracy. Udostępniamy informacje o ilości przysługujących pracownikom dni urlopowych, wykorzystanych urlopach oraz pozostałych do wykorzystania.
check 1
Deklaracje ZUS
Deklaracje ZUS są istotnym elementem procesu rozliczeń składek ubezpieczeniowych i wynagrodzeń pracowników. Prawidłowe i terminowe składanie deklaracji jest kluczowe dla zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
paperwork
Świadectwa pracy
Świadectwo pracy jest ważnym dokumentem dla pracownika, który potwierdza jego doświadczenie zawodowe i może mieć istotne znaczenie w procesie poszukiwania nowej pracy oraz w dalszej karierze zawodowej. Dlatego zadbamy aby było wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
schedule planning
Monitorowanie terminów
Monitorowanie terminów jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania. Poinformujemy Cię o ważności badań lekarskich, szkoleń BHP czy umów zawartych z Twoimi pracownikami.

Usługi płacowe

Usługi płacowe to zakres działań, który obejmuje zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z wypłatami wynagrodzeń pracownikom w firmie. Outsourcing usług płacowych staje się coraz bardziej popularny, ponieważ pozwala firmom skupić się na ich głównych działalnościach, jednocześnie zapewniając profesjonalną obsługę płacową.

income 1
Wynagrodzenia
Usługi płacowe obejmują naliczanie wynagrodzeń pracownikom zgodnie z ich umowami o pracę, polityką wynagradzania firmy oraz obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też ważne jest, aby polityka wynagrodzeń była sprawiedliwa, konkurencyjna i zgodna z przepisami prawa.
loan money
Listy płac
Usługi płacowe polegają na przygotowywaniu miesięcznych lub tygodniowych list płac, na których znajdują się wszystkie informacje dotyczące wypłat pracowników, takie jak nazwiska, numery identyfikacyjne, kwoty wynagrodzeń oraz składki i potrącenia.
bank
Zobowiązania publicznoprawne
Usługi płacowe muszą uwzględniać obliczanie wszystkich wymaganych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, FGŚP oraz podatków od wynagrodzeń pracowników, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
annual report 1
Prowadzenie dokumentacji płacowej
Usługi płacowe obejmują prowadzenie kompleksowej dokumentacji płacowej, w tym sporządzanie deklaracji ZUS, PIT-ów, zaświadczeń o zarobkach, list obecności, ewidencji czasu pracy i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniem pracowników.
budgeting
Roczne deklaracje
Roczne deklaracje w dziale kadr są dokumentami sporządzanymi na koniec każdego roku kalendarzowego i zawierają informacje dotyczące zatrudnienia pracowników oraz ich wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Ich prawidłowe sporządzenie i przekazanie jest kluczowe dla zachowania zgodności z przepisami prawa oraz dla zapewnienia transparentności i uczciwości w stosunkach między pracodawcą a pracownikami.

Outsourcing kadr i płac zleć nam!

Zadbamy o każdy szczegół związany z zatrudnieniem pracownika oraz aby otrzymał wynagrodzenie zawsze na czas.

Korzystanie z usług kadrowych może pomóc firmom w zoptymalizowaniu procesów związanych z zarządzaniem personelem oraz skoncentrowaniu się na głównych celach biznesowych, pozostawiając obsługę nam obsługę kadrową i płacową. Dzięki współpracy z nami zapewnimy stały kontakt z naszym działem kadrowym i płacowym. Nasza specjalistyczna wiedza w tej dziedzinie zawsze pozwoli wybrać najkorzystniejszą formę zatrudnienia. Jesteśmy gotowi dostosować nasze usługi do unikalnych potrzeb klientów.