FAQ – dział pytań i odpowiedzi

Za każdym razem jest to kwestia ustalana z klientem. Wymagamy otrzymania kompletu informacji od poprzedniego biura abyśmy mogli jak najsprawniej i z największą ilością informacji zacząć współpracę. Nasz portfel klientów jest bardzo zróżnicowany. Posiadamy doświadczenie w przejmowaniu dużych i małych podmiotów. Mamy wewnątrz firmy osobę, która jest odpowiedzialna za to i nadzoruje ten proces.

Współpracujemy zdalnie z klientami z całej Polski. Dokumenty są dostarczane do nas elektronicznie. Klient otrzymuje dostęp do platformy, na której następuje wymiana danych. Jedną z zalet jest możliwość weryfikowania postępu prac księgowych oraz podgląd do zamieszczonych zestawień.

W branży e-commerce wiele transakcji to normalność. Prowadzimy szczegółowe rozrachunki. Każda zbiorcza wpłata z platformy jest rozkładana na części pierwsze. Klient co miesiąc otrzymuje zestawienie nierozliczonych pozycji. Niekiedy występują sytuacje, gdy nie wszystkie faktury są wystawiane za zamówienia. Klienci mogą otrzymywać wypłaty pomniejszone o prowizje, których nie są świadomi.

Nasza specjalizacja skupia się na obsłudze księgowej przedsiębiorstw e-commerce. Posiadamy oddzielne działy kadrowe i księgowe, co umożliwia nam zatrudnienie ekspertów w tych obszarach. Ponadto, nawiązaliśmy współpracę z wieloma firmami. Klienci, którzy potrzebują konkretnej usługi, często polegają na naszych rekomendacjach. W biznesie, współpraca stanowi fundament naszego działania.

Choć nasza działalność opiera się na systemie Comarch ERP Optima, dostrzegliśmy, że w branży e-commerce potrzebujemy więcej niż to. Wdrożyliśmy własne autorskie oprogramowanie, dostosowane do naszej specjalistycznej wiedzy. Naszym celem jest ciągłe doskonalenie wszelkich rutynowych procesów, aby zaoszczędzony czas móc przeznaczyć na analizę i rozwój.

W ramach księgowości e-commerce musimy być zaznajomieni zarówno z międzynarodowymi przepisami, jak i szczegółowymi rozliczeniami, które stanowią podstawę do analizy. W pakiecie księgowości e-commerce nasi księgowi sami pobierają niezbędne dokumenty oraz raporty z platform. Dodatkowo klient ma możliwość skorzystania z usług doradcy podatkowego oraz dyrektora finansowego.

Tak, obsługujemy podatki międzynarodowe. Zajmujemy się kompleksową obsługą – od pobrania i zweryfikowania danych do założenia miesięcznych deklaracji. W przypadku ekspansji na nowe rynki zapewniamy rejestrację do właściwych rezydencji podatkowych. Wszystko odbywa się wewnątrz naszej organizacji, a wszelkie wątpliwości co do rodzaju transakcji od razu wyjaśniamy z klientem.

Nasze umowy dotyczące świadczenia usług księgowych są starannie przygotowane, aby klient podpisując je, miał pełną pewność co do naszej odpowiedzialności. Zgodnie z warunkami umowy, odpowiadamy za wszystkie okresy, w których klient jest z nami skontraktowany. Dodatkowo, posiadamy polisę ubezpieczeniową na kwotę 500 000 złotych.

W naszym biurze rozliczamy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, spółki osobowe – spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna.

Usługa kadrowo-płacowa obejmuje szeroki zakres działań związanych z obsługą kadrowo-płacową w przedsiębiorstwie. Usługi kadrowe to obszar działalności związany z zarządzaniem personelem i wszystkimi aspektami związanymi z pracownikami w firmie. Usługi płacowe to zakres działań, który obejmuje zarządzanie wszystkimi aspektami związanymi z wypłatami wynagrodzeń pracownikom w firmie. Mamy doświadczenie w wielu branżach oraz wielkościach firm. Prowadzimy e-teczki, do których klient ma stały dostęp poprzez naszą platformę.

W przypadku kontroli z Urzędów Skarbowych, ZUS czy Państwowej Inspekcji Pracy zawsze służymy pomocą klientowi. Posiadamy wiele pozytywnych protokołów po zakończonych czynnościach. Już na etapie księgowania dokumentów konsekwentnie wymagamy od klienta pełnej dokumentacji, aby ewentualna kontrola mogła przebiegać bez zakłóceń.