Pozostałe usługi

Świadczenie usług odgrywa kluczową rolę w zadowoleniu klientów i sukcesie przedsiębiorstwa.

Kluczowym elementem świadczenia usług jest zrozumienie potrzeb i oczekiwań klienta. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi warto dokładnie zidentyfikować oczekiwania klienta i dostosować ofertę do jego indywidualnych potrzeb.

Należy jasno komunikować się z klientem. Jako biuro informujemy klienta o postępie prac, zmianach w harmonogramie lub wszelkich innych istotnych kwestiach związanych z usługą.

Każdy klient jest inny, dlatego ważne jest dostosowanie świadczonych usług do indywidualnych potrzeb i preferencji klienta. Elastyczność i gotowość do modyfikacji oferty usługowej mogą znacząco wpłynąć na poziom zadowolenia klienta.

Doskonałość w wykonaniu obejmuje staranność, precyzję oraz dbałość o detale, co przekłada się na zadowolenie klienta i budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Ważne jest reagowanie na opinie i sugestie klientów. Przekształcanie ich w konkretne działania usprawniające świadczenie usług pozwala na budowanie trwałych relacji z klientami oraz dostosowanie oferty do ich oczekiwań.

Biuro rachunkowe Infinitum to nieskończone możliwości. W swojej ofercie posiadamy wiele usług dodatkowych, które są wykonywalne na zalecenie klienta. Jest to katalog przykładowych dodatkowych usług jakie oferujemy.

partnership
Wsparcie doradców międzynarodowych
Nasza specjalizacja wymaga często znajomości zagranicznych podatków. Współpracujemy w tej kwestii z doradcami podatkowymi, którzy pomagają nam oraz klientom rozwiązać wszelkie problemy podatkowe na rynnach międzynarodowych.
productivity
Wsparcie dyrektora finansowego
Nasza oferta obejmuje wsparcie naszego wewnętrznego dyrektora finansowego, który odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności finansowej oraz długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez efektywne zarządzanie jego zasobami finansowymi.
video conference webinar
Spotkania on-line
W związku ze współpracą z klientami z całej Polski nasi klienci otrzymują możliwość spotkania on-line. Dzięki takim spotkaniom poznajemy wizję rozwoju danej firmy oraz wspólnie analizujemy wyniki finansowe. Wszelkie wątpliwości albo problemy rozwiązujemy wspólnie – klient zawsze otrzymuje od nas wsparcie.
paperwork
Raportowanie na życzenie
W niektórych przypadkach samo przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat może okazać się niewystarczające do przeprowadzenia pełnej analizy. Dzięki pracy na wielu systemach jesteśmy w stanie dostarczyć klientowi raporty danych zgodnie z jego potrzebami. Z reguły na początku naszej współpracy ustalamy oczekiwania klienta wobec zestawień, abyśmy mogli dostosować się do jego wymagań.
team leader
Reprezentowanie przed organami
Dla klienta czynności kontrolne mogą być stresującym doświadczeniem. Zawsze dążymy do reprezentowania klienta przed organami oraz załatwiania sprawy bezproblemowo. Na co dzień mamy kontakt z Urzędami Skarbowymi, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi.
fraud detection
Wewnętrzne audyty księgowe
Audyt księgowy to proces niezależnej oceny i badania finansowych sprawozdań, transakcji finansowych, kont księgowych i innych zapisów księgowych w celu potwierdzenia ich rzetelności, zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i standardami rachunkowości oraz sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność w sposób zgodny z przyjętymi zasadami oraz czy jej działania są efektywne i zgodne z najlepszymi praktykami biznesowymi.