ZAKRES OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWEJ:

  • sporządzanie listy płac na podstawie informacji przekazanych od Zleceniodawcy;
  • sporządzanie deklaracji ZUS oraz ich wysyłka drogą elektroniczną;
  • wyliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu wynagrodzeń: ZUS oraz podatku dochodowego;
  • sporządzanie rocznych deklaracji wpłaconych zaliczek podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń;
  • sporządzanie umów o pracę , zleceń i umów o dzieło i wystawianie do nich rachunków;
  • sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego z ZUS;
  • sporządzanie rocznego rozliczenia dla pracowników z tytułu uzyskanych dochodów i wysyłka do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.