• rejestrowanie i zakładanie nowych spółek;
  • wypełnianie dokumentów rejestrowych;
  • sporządzanie raportów i analiz finansowych;
  • sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego;
  • roczne rozliczenia PIT osób fizycznych;
  • sporządzanie wniosków VZM (zwrot Vat od materiałów budowlanych).