ZAKRES OBSŁUGI W RAMACH RYCZAŁTU:

  • miesięczne naliczanie podatku;
  • sporządzanie rozliczeń ryczałtu;
  • prowadzenie rejestrów VAT, sporządzanie odpowiednich deklaracji VAT;
  • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE;
  • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych;
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.