ZAKRES OBSŁUGI W RAMACH PROWADZONEJ KSIĘGI RACHUNKOWEJ:

  • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych i wyliczenie na ich podstawie zaliczki na podatek dochodowy;
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych;
  • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów;
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujących wystawianie FV wewnętrznych, ewidencjonowanie dokumentów celnych;
  • prowadzenie rejestrów VAT, rozliczanie podatku oraz sporządzanie odpowiednich deklaracji VAT;
  • sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE;
  • sporządzenie bieżących sprawozdań finansowych ( bilans, rachunek zysków i strat).